voorwaarden

 Disclaimer:

 

 

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Een (telefonische) vraag of geschil verzonden via deze website of naar aanleiding van informatie op deze website kan worden voorgelegd aan een advocaat of jurist. Bij invullen van het formulier op deze site bent u daarmee akkoord. Wanneer er onjuistheden in deze site mochten voorkomen aanvaarden de beheerder/eigenaar en/of de betreffende advocaten of juristen daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden de beheerder/eigenaar en of advocaten/juristen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Ook verstrekte adviezen of informatie door de eigenaar/beheerder  en/of aangesloten advocaten/juristen, via e-mail van deze site dan wel op andere wijze, zijn geheel vrijblijvend. De beheerder/eigenaar van deze site en/of de aangesloten advocaten/juristen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van gegeven advies of inlichtingen, noch voor mogelijke schade als gevolg daarvan. Een opdracht aan een advocaat voor advies, juridische bijstand of anderszins geldt pas als aanvaard indien een aan u toegezonden opdrachtbevestiging door u voor akkoord is getekend en door de betreffende advocaat/jurist retour  is ontvangen. De algemene voorwaarden van de betreffende advocaat/jurist zijn steeds van toepassing.

Alle teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de beheerder/eigenaar van deze site.